2/4/11

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ
Η Εταιρεία Μελέτης Ίμβρου και Τενέδου στην προσπάθειά της να διασώσει τον μνημειακό πλούτο της Ίμβρου, καθιέρωσε την καταγραφή των μνημείων της δίνοντας προτεραιότητα σε εκείνα των ενοριακών ναών και των εξωκλησιών.

Η καταγραφή γίνεται βάσει πρωτοκόλλου καταγραφής το οποίο περιλαμβάνει καταγραφή της τοποθεσίας του μνημείου, των διαστάσεών του και άλλων απαραίτητων λεπτομερειών ενώ συνοδεύεται από 3 τουλάχιστον εξωτερικές κσι 2 εσωτερικές φωτογραφίες.